Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Sản phẩm theo ứng dụng

Model: QLTG-4P 01 (Quạt Ly Tâm)

4.500.000đ

4,800,000đ

Thông số: Gián Tiếp - VN | 750w | 380v | 1.400v/p | 1.600m3/h | 700Pa

Model: Khung 0.6m - Composite

1.200.000đ

1,350,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 0.6 - Composite | 600 x 150 x 1.800

Model: CoolingPad-Đen (Tấm Làm Mát)

770.000đ

790,000đ

Thông số: CoolingPad - Đen | Chống Rêu | 600x150 x1.800

Model: CoolingPad-Vàng (Tấm Làm Mát)

660.000đ

690,000đ

Thông số: CoolingPad - Vàng | 600x150x1.800

Model: KV-18Y (Quạt Hơi Nước)

16.000.000đ

17,000,000đ

Thông số: Công Nghiệp - AirCooler | 1.100w | 220v/380v | 18.000m3/h | 1.000x1.000x1.000 |

Model: KV-18 (Quạt Hơi Nước)

12.000.000đ

13,000,000đ

Thông số: Công Nghiệp - AirCooler | 1.100w | 220v/380v | 18.000m3/h | 1.000x1.000x1.000 |

Model: QLT-4P 0.5 (Quạt Ly Tâm)

3.000.000đ

3,200,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 373w | 380v | 1.400v/p | 1.400m3/h | 500Pa | 68dB

Model: TGN - 30 (Thông Gió Nốc)

4.510.000đ

4,710,000đ

Thông số: VN | 139w | 220v | 1.400v/p | 2.200m3/h | 500x500 | 68Pa

Model: QLT-2P 0.5 (Quạt Ly Tâm)

2.800.000đ

3,000,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 373w | 380v | 2.800v/p | 800m3/h | 1.000Pa | 68dB

Model: 11-62-2.5A (Hút Khói Bếp)

4.510.000đ

4,710,000đ

Thông số: Quạt Hút Khói Bếp - Deton | 550w | 380v | 1.420v/p | 1.850m3/h | 345Pa | 68dB

Model: IDF-138 (Quạt Vuông composite)

7.600.000đ

7,900,000đ

Thông số: Quạt Thông Gió Nhà Xưởng - Composite | 750w | 380v | 520v/p | 45.000m3/h | 1.380x400x1.380 | 65dB

Model: IDF-122 (Quạt Vuông composite)

7.300.000đ

7,600,000đ

Thông số: Quạt Thông Gió Nhà Xưởng - Composite | 550w | 380v | 520v/p | 37.000m3/h | 1.220x400x1.220 | 63dB

Model: IDF-106 (Quạt Vuông composite)

6.900.000đ

7,200,000đ

Thông số: Quạt Thông Gió Nhà Xưởng - Composite | 55w | 380v | 520v/p | 30.000m3/h | 1.060x400x1.060 | 60dB

Model: DF-138 (Quạt Vuông Nhà Xưởng)

5.300.000đ

5,600,000đ

Thông số: Quạt Thông Gió Nhà Xưởng - Inox | 1.100w | 380v | 450v/p | 45.000m3/h | 1.380x400x1.380 | 65dB

Model: DF-90 (Quạt Vuông Nhà Xưởng)

4.400.000đ

4,700,000đ

Thông số: Quạt Thông Gió Nhà Xưởng - Inox | 450w | 380v | 450v/p | 17.000m3/h | 900x400x900 | 55dB

Model: DFT-25 (Quạt Tròn)

1.100.000đ

1,300,000đ

Thông số: Quạt Tròn Motor Khía - Deton | 60w | 220v | 1.400v/p | 840m3/h | 305mm | 50Pa

Model: CDF-100B (Quạt Nối Ống)

2.100.000đ

2,300,000đ

Thông số: Quạt Nối Ống - Deton | 45w | 220v | 250m3/h | Ø 100mm

Model: FA10-30 (Quạt Vuông)

820.000đ

850,000đ

Thông số: Quạt Vuông Ồn Thấp - SOFFNET | 45w | 220v | 1.400v/p | 1.260m3/h | 410mm

Model: DF-40 (Quạt Vuông Hộp)

2.150.000đ

2,250,000đ

Thông số: Quạt Vuông - Hộp | 180w | 220v-380v | 1.400v/p | 5.000m3/h | 400mm

Model: FAG-20 (Quạt Vuông)

630.000đ

650,000đ

Thông số: Quạt Vuông - Deton | 25w | 220v | 1.400v/p | 780m3/h | 230mm

Model: QTA-300 (Thông Gió Trực Tiếp)

4.300.000đ

4,500,000đ

Thông số: Cao Áp Trực Tiếp - VN | 373w | 380v | 2.800v/p | 400m3/h | 250Pa

Model: QTG-044P (Trung Áp Gián Tiếp)

4.350.000đ

4,450,000đ

Thông số: Trung Áp Gián Tiếp - VN | 750w | 380v | 5.000m3/h | 130Pa

Model: DFG3G-4 (Quạt Cấp Gió - Chân)

2.580.000đ

2,680,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Có Chân - Deton | 130w | 220v | 1.600m3/h | 65Pa

Model: DFG3G-4 (Quạt Cấp Gió)

1.950.000đ

2,050,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 130w | 220v | 1.600m3/h | 65Pa

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook