Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Thông Gió Vuông - Deton

Model: FAG-20 (Quạt Vuông)

630.000đ

650,000đ

Thông số: Quạt Vuông - Deton | 25w | 220v | 1.400v/p | 780m3/h | 230mm

Model: FAG-25 (Quạt Vuông)

670.000đ

690,000đ

Thông số: Quạt Vuông - Deton | 45w | 220v | 1.400v/p | 840m3/h | 284mm

Model: FAG-30 (Quạt Vuông)

780.000đ

800,000đ

Thông số: Quạt Vuông - Deton | 55w | 220v | 1.400v/p | 1.080m3/h | 350mm

Model: FAG-35 (Quạt Vuông)

1.000.000đ

1,200,000đ

Thông số: Quạt Vuông - Deton | 60w | 220v | 1.400v/p | 2.280m3/h | 415mm

Model: FDV-40 (Quạt Vuông)

1.310.000đ

1,510,000đ

Thông số: Quạt Vuông - Deton | 105w | 220v | 1.400v/p | 2.880m3/h | 480mm

Model: FDV-50 (Quạt Vuông)

1.930.000đ

2,130,000đ

Thông số: Quạt Vuông - Deton | 225w | 220v | 1.400v/p | 5.700m3/h | 605mm

Model: FDV-60 (Quạt Vuông)

2.710.000đ

2,910,000đ

Thông số: Quạt Vuông - Deton | 500w | 220v | 1.400v/p | 8.700m3/h | 700mm

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook