Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Thông Gió Tròn

Model: DFT-25 (Quạt Tròn)

1.100.000đ

1,300,000đ

Thông số: Quạt Tròn Motor Khía - Deton | 60w | 220v | 1.400v/p | 840m3/h | 305mm | 50Pa

Model: DFT-30 (Quạt Tròn)

1.500.000đ

1,700,000đ

Thông số: Quạt Tròn Motor Khía - Deton | 120w | 220v | 1.400v/p | 2.200m3/h | 385mm | 68Pa

Model: DFT-40 (Quạt Tròn)

1.660.000đ

1,860,000đ

Thông số: Quạt Tròn Motor Khía - Deton | 150w | 220v | 1.400v/p | 2.880m3/h | 485mm | 95Pa

Model: DFT-50 (Quạt Tròn)

1.950.000đ

2,150,000đ

Thông số: Quạt Tròn Motor Khía - Deton | 360w | 220v | 1.400v/p | 3.700m3/h | 590mm | 118Pa

Model: DFT-60 (Quạt Tròn)

2.550.000đ

2,750,000đ

Thông số: Quạt Tròn Motor Khía - Deton | 500w | 220v | 1.400v/p | 8.700m3/h | 685mm | 180Pa

Model: TAG 25-4 (Quạt Tròn)

800.000đ

850,000đ

Thông số: Quạt Tròn - Deton | 45w | 220v | 1.400v/p | 840m3/h | 332mm | 30Pa

Model: TAG 30-4 (Quạt Tròn)

860.000đ

900,000đ

Thông số: Quạt Tròn - Deton | 55w | 220v | 1.400v/p | 1.080m3/h | 385mm | 50Pa

Model: TAG 35-4 (Quạt Tròn)

1.050.000đ

1,250,000đ

Thông số: Quạt Tròn - Deton | 60w | 220v | 1.400v/p | 1.450m3/h | 435mm | 60Pa

Model: TAG 40-4 (Quạt Tròn)

1.310.000đ

1,510,000đ

Thông số: Quạt Tròn - Deton | 105w | 220v | 1.400v/p | 2.880m3/h | 485mm | 95Pa

Model: TAG 50-4 (Quạt Tròn)

1.770.000đ

1,970,000đ

Thông số: Quạt Tròn - Deton | 260w | 220v | 1.400v/p | 5.700m3/h | 590mm | 118Pa

Model: TAG 60-4 (Quạt Tròn)

2.380.000đ

2,580,000đ

Thông số: Quạt Tròn - Deton | 500w | 220v | 1.400v/p | 8.700m3/h | 685mm | 180Pa

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook