Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Thông Gió Nối Ống

Model: CDF-100B (Quạt Nối Ống)

2.100.000đ

2,300,000đ

Thông số: Quạt Nối Ống - Deton | 45w | 220v | 250m3/h | Ø 100mm

Model: CDF-125B (Quạt Nối Ống)

2.280.000đ

2,380,000đ

Thông số: Quạt Nối Ống - Deton | 69w | 220v | 310m3/h | 300Pa | Ø 125mm

Model: CDF-150B (Quạt Nối Ống)

2.400.000đ

2,600,000đ

Thông số: Quạt Nối Ống - Deton | 65w | 220v | 455m3/h | 320Pa | Ø 150mm

Model: CDF-160B (Quạt Nối Ống)

2.480.000đ

2,680,000đ

Thông số: Quạt Nối Ống - Deton | 130w | 220v | 605m3/h | 350Pa | Ø 160mm

Model: CDF-200A (Quạt Nối Ống)

2.680.000đ

2,880,000đ

Thông số: Quạt Nối Ống - Deton | 162w | 220v | 710m3/h | 520Pa | Ø 200mm

Model: CDF-250B (Quạt Nối Ống)

2.890.000đ

3,090,000đ

Thông số: Quạt Nối Ống - Deton | 175w | 220v | 1.115m3/h | 560Pa | Ø 250mm

Model: CDF-315B (Quạt Nối Ống)

3.200.000đ

3,400,000đ

Thông số: Quạt Nối Ống - Deton | 278w | 220v | 1.680m3/h | 613Pa | Ø 315mm

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook