Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Ly tâm Trung Áp Trực Tiếp

Model: QLT-4P 0.5 (Quạt Ly Tâm)

3.000.000đ

3,200,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 373w | 380v | 1.400v/p | 1.400m3/h | 500Pa | 68dB

Model: QLT-4P 01 (Quạt Ly Tâm)

3.300.000đ

3,600,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 750w | 380v | 1.400v/p | 1.600m3/h | 700Pa | 70dB

Model: QLT-4P 02 (Quạt Ly Tâm)

4.400.000đ

4,700,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 1.500w | 380v | 1.400v/p | 3.200m3/h | 1.000Pa | 69dB

Model: QLT-4P 03 (Quạt Ly Tâm)

5.800.000đ

6,100,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 2.237w | 380v | 1.400v/p | 5.000m3/h | 1.200Pa | 75dB

Model: QLT-4P 05 (Quạt Ly Tâm)

7.400.000đ

7,800,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 3.728w | 380v | 1.400v/p | 6.500m3/h | 1.500Pa | 82dB

Model: QLT-4P 7.5 (Quạt Ly Tâm)

10.000.000đ

10,500,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 5.593w | 380v | 1.400v/p | 9.00m3/h | 2.000Pa | 85dB

Model: QLT-4P 10 (Quạt Ly Tâm)

11.500.000đ

12,000,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 7.457w | 380v | 1.400v/p |12.000m3/h | 2.500Pa | 68dB

Model: QLT-4P 15 (Quạt Ly Tâm)

18.900.000đ

19,400,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 11.185w | 380v | 1.400v/p | 15.000m3/h | 3.00Pa | 70dB

Model: QLT-4P 20 (Quạt Ly Tâm)

21.500.000đ

22,000,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 14.914w | 380v | 1.400v/p | 20.000m3/h | 3.500Pa | 69dB

Model: QLT-4P 25 (Quạt Ly Tâm)

24.500.000đ

25,500,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 18.642w | 380v | 1.400v/p |25.000m3/h | 4.000Pa | 75dB

Model: QLT-4P 30 (Quạt Ly Tâm)

26.780.000đ

27,780,000đ

Thông số: Trung Áp - VN | 22.371w | 380v | 1.400v/p | 30.000m3/h |3.500Pa | 82dB

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook