Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Ly Tâm Hút Khói Bếp

Model: 11-62-2.5A (Hút Khói Bếp)

4.510.000đ

4,710,000đ

Thông số: Quạt Hút Khói Bếp - Deton | 550w | 380v | 1.420v/p | 1.850m3/h | 345Pa | 68dB

Model: 11-62-2.8A (Hút Khói Bếp)

5.170.000đ

5,470,000đ

Thông số: Quạt Hút Khói Bếp - Deton | 750w | 380v | 1.420v/p | 2.730m3/h | 473Pa | 70dB

Model: 11-62-3.5A (Hút Khói Bếp)

7.850.000đ

8,150,000đ

Thông số: Quạt Hút Khói Bếp - Deton | 820w | 380v | 960v/p | 4.610m3/h | 230Pa | 69dB

Model: 11-62-4A (Hút Khói Bếp)

15.530.000đ

15,830,000đ

Thông số: Quạt Hút Khói Bếp - Deton | 2.237w | 380v | 960v/p | 5.750m3/h | 777Pa | 75dB

Model: 11-62-4.5A (Hút Khói Bếp)

20.850.000đ

21,150,000đ

Thông số: Quạt Hút Khói Bếp - Deton | 4.101w | 380v | 960v/p | 12.260m3/h | 636Pa | 82dB

Model: 11-62-II-5A (Hút Khói Bếp)

29.250.000đ

29,750,000đ

Thông số: Quạt Hút Khói Bếp - Deton | 5.593w | 380v | 960v/p | 18.650m3/h | 1.080Pa | 85dB

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook