Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Ly Tâm Gián Tiếp

Model: QLTG-4P 01 (Quạt Ly Tâm)

4.500.000đ

4,800,000đ

Thông số: Gián Tiếp - VN | 750w | 380v | 1.400v/p | 1.600m3/h | 700Pa

Model: QLTG-4P 02 (Quạt Ly Tâm)

5.800.000đ

6,100,000đ

Thông số: GIán Tiếp - VN | 1.500w | 380v | 1.400v/p | 3.200m3/h | 1.000Pa

Model: QLTG-4P 03 (Quạt Ly Tâm)

7.500.000đ

7,800,000đ

Thông số: GIán Tiếp - VN | 2.237w | 380v | 1.400v/p | 5.000m3/h | 1.200Pa

Model: QLTG-4P 05 (Quạt Ly Tâm)

9.500.000đ

9,800,000đ

Thông số: GIán Tiếp - VN | 3.728w | 380v | 1.400v/p | 6.500m3/h | 1.500Pa

Model: QLTG-4P 7.5 (Quạt Ly Tâm)

12.600.000đ

12,900,000đ

Thông số: GIán Tiếp - VN | 5.593w | 380v | 1.400v/p | 9.000m3/h | 2.000Pa

Model: QLTG-4P 10 (Quạt Ly Tâm)

16.500.000đ

17,000,000đ

Thông số: GIán Tiếp - VN | 7.457w | 380v | 1.400v/p | 12.000m3/h | 2.500Pa

Model: QLTG-4P 15 (Quạt Ly Tâm)

24.000.000đ

24,500,000đ

Thông số: GIán Tiếp - VN | 11.185w | 380v | 1.400v/p | 15.000m3/h | 3.000Pa

Model: QLTG-4P 20 (Quạt Ly Tâm)

31.200.000đ

31,700,000đ

Thông số: GIán Tiếp - VN | 14.914w | 380v | 1.400v/p | 18.000m3/h | 3.500Pa

Model: QLTG-4P 25 (Quạt Ly Tâm)

38.500.000đ

39,000,000đ

Thông số: GIán Tiếp - VN | 18.642w | 380v | 1.400v/p | 25.000m3/h | 3.500Pa

Model: QLTG-4P 30 (Quạt Ly Tâm)

42.200.000đ

42,700,000đ

Thông số: GIán Tiếp - VN | 22.371w | 380v | 1.400v/p | 30.000m3/h | 4.500Pa

Model: QLTG-4P 40 (Quạt Ly Tâm)

49.600.000đ

50,100,000đ

Thông số: GIán Tiếp - VN | 29.828w | 380v | 1.400v/p | 38.000m3/h | 3.500Pa

Model: QLTG-4P 50 (Quạt Ly Tâm)

56.900.000đ

57,400,000đ

Thông số: Gián Tiếp - VN | 37.285w | 380v | 1.400v/p | 45.000m3/h | 3.500Pa

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook