Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Ly Tâm Cao Áp Trực Tiếp

Model: QLT-2P 0.5 (Quạt Ly Tâm)

2.800.000đ

3,000,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 373w | 380v | 2.800v/p | 800m3/h | 1.000Pa | 68dB

Model: QLT-2P 01 (Quạt Ly Tâm)

3.210.000đ

3,410,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 750w | 380v | 2.800v/p | 1.200m3/h | 1.500Pa | 70dB

Model: QLT-2P 02 (Quạt Ly Tâm)

4.270.000đ

4,570,000đ

Thông số: Cao Áp - VN |1.500w | 380v | 2.800v/p |2.400m3/h | 2.000Pa | 68dB

Model: QLT-2P 03 (Quạt Ly Tâm)

5.630.000đ

5,930,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 2.237w | 380v | 2.800v/p | 3.600m3/h | 2.500Pa | 75dB

Model: QLT-2P 05 (Quạt Ly Tâm)

7.180.000đ

7,480,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 3.728w | 380v | 2.800v/p | 6.000m3/h | 3.00Pa | 82dB

Model: QLT-2P 7.5 (Quạt Ly Tâm)

9.700.000đ

10,000,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 5.593w | 380v | 2.800v/p | 8.000m3/h | 3.300Pa | 85dB

Model: QLT-2P 10 (Quạt Ly Tâm)

11.160.000đ

11,460,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 7.457w | 380v | 2.800v/p | 10.000m3/h | 3.700Pa | 68dB

Model: QLT-2P 15 (Quạt Ly Tâm)

18.340.000đ

18,840,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 11.185w | 380v | 2.800v/p |15.000m3/h | 4.000Pa | 70dB

Model: QLT-2P 20 (Quạt Ly Tâm)

20.860.000đ

21,360,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 14.914w | 380v | 2.800v/p | 18.000m3/h | 4.500Pa | 69dB

Model: QLT-2P 25 (Quạt Ly Tâm)

23.770.000đ

24,270,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 18.642w | 380v | 2.800v/p | 21.000m3/h | 4.800Pa | 75dB

Model: QLT-2P 30 (Quạt Ly Tâm)

25.980.000đ

26,480,000đ

Thông số: Cao Áp - VN | 22.371w | 380v | 2.800v/p | 25.000m3/h | 5.100Pa | 82dB

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook