Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Hướng Trục Tròn Trực Tiếp

Model: QTA-300 (Thông Gió Trực Tiếp)

4.300.000đ

4,500,000đ

Thông số: Cao Áp Trực Tiếp - VN | 373w | 380v | 2.800v/p | 400m3/h | 250Pa

Model: QTA-400 (Thông Gió Trực Tiếp)

5.150.000đ

5,350,000đ

Thông số: Cao Áp Trực Tiếp - VN | 1.500w | 380v | 2.800v/p | 7.000m3/h | 270Pa

Model: QTA-500 (Thông Gió Trực Tiếp)

6.790.000đ

6,990,000đ

Thông số: Cao Áp Trực Tiếp - VN | 2.240w | 380v | 2.800v/p | 12.000m3/h | 300Pa

Model: QTA-600 (Thông Gió Trực Tiếp)

8.450.000đ

8,650,000đ

Thông số: Cao Áp Trực Tiếp - VN | 3.730w | 380v | 2.800v/p | 20.000m3/h | 400Pa

Model: QTA-700 (Thông Gió Trực Tiếp)

14.600.000đ

14,800,000đ

Thông số: Cao Áp Trực Tiếp - VN | 7.457w | 380v | 2.800v/p | 30.000m3/h | 500Pa

Model: QTA-800 (Thông Gió Trực Tiếp)

20.000.000đ

20,500,000đ

Thông số: Cao Áp Trực Tiếp - VN | 11.186w | 380v | 1.400v/p | 40.000m3/h | 400Pa

Model: QTA-900 (Thông Gió Trực Tiếp)

18.500.000đ

20,500,000đ

Thông số: Cao Áp Trực Tiếp - VN | 14.914w | 380v | 1.400v/p | 50.000m3/h | 500Pa

Model: QTB-800 (Thông Gió Trực Tiếp)

25.000.000đ

25,500,000đ

Thông số: Cao Áp Trực Tiếp - VN | 11.186w | 380v | 2.800v/p | 45.000m3/h | 600Pa

Model: QTB-900 (Thông Gió Trực Tiếp)

23.500.000đ

24,000,000đ

Thông số: Cao Áp Trực Tiếp - VN | 14.914w | 380v | 2.800v/p | 55.000m3/h | 700Pa

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook