Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Hướng Trục Gián Tiếp

Model: QTG-044P (Trung Áp Gián Tiếp)

4.350.000đ

4,450,000đ

Thông số: Trung Áp Gián Tiếp - VN | 750w | 380v | 5.000m3/h | 130Pa

Model: QTG-042P (Trung Áp Gián Tiếp)

5.780.000đ

5,980,000đ

Thông số: Trung Áp Gián Tiếp - VN | 1.120w | 380v | 6.000m3/h | 200Pa

Model: QTG-054P (Trung Áp Gián Tiếp)

4.650.000đ

4,850,000đ

Thông số: Trung Áp Gián Tiếp - VN | 1.120w | 380v | 7.000m3/h | 180Pa

Model: QTG-052P (Trung Áp Gián Tiếp)

6.630.000đ

6,830,000đ

Thông số: Trung Áp Gián Tiếp - VN | 1.500w | 380v | 9.800m3/h | 250Pa

Model: QTG-064P (Trung Áp Gián Tiếp)

5.500.000đ

5,700,000đ

Thông số: Trung Áp Gián Tiếp - VN | 1.500w | 380v | 10.000m3/h | 200Pa

Model: QTG-062P (Trung Áp Gián Tiếp)

7.520.000đ

7,720,000đ

Thông số: Trung Áp Gián Tiếp - VN | 2.240w | 380v | 15.000m3/h | 300Pa

Model: QTG-074P (Trung Áp Gián Tiếp)

7.200.000đ

7,400,000đ

Thông số: Trung Áp Gián Tiếp - VN | 2.240w | 380v | 13.000m3/h | 220Pa

Model: QTG-072P (Trung Áp Gián Tiếp)

9.950.000đ

10,150,000đ

Thông số: Trung Áp Gián Tiếp - VN | 3.730w | 380v | 20.000m3/h | 350Pa

Model: QTG-084P (Trung Áp Gián Tiếp)

9.250.000đ

9,450,000đ

Thông số: Trung Áp Gián Tiếp - VN | 3.730w | 380v | 16.000m3/h | 250Pa

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook