Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Cấp Gió Xách Tay

Model: DVT-20 (Quạt Xách Tay)

1.550.000đ

1,650,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - DETON | 110w | 220v | 2.800v/p | 1.700m3/h | 200Pa

Model: DVT-25 (Quạt Xách Tay)

1.770.000đ

1,870,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - DETON | 180w | 220v | 2.800v/p | 1.900m3/h | 220Pa

Model: DVT-30 (Quạt Xách Tay)

2.330.000đ

2,430,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - DETON | 380w | 220v | 2.800v/p | 3.200m3/h |250Pa

Model: DVT-40 (Quạt Xách Tay)

4.190.000đ

4,290,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - DETON | 1.100w | 220v | 2.800v/p | 7.000m3/h | 500pa

Model: DVT-50 (Quạt Xách Tay)

6.840.000đ

7,040,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - DETON | 2.000w | 220v | 2.800v/p | 11.000m3/h | 800Pa

Model: SHT-20 (Quạt Xách Tay)

1.280.000đ

1,380,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - SOFFNET | 230w | 220v | 2.800v/p | 1.500m3/h | 254Pa

Model: SHT-25 (Quạt Xách Tay)

1.360.000đ

1,460,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - SOFFNET | 320w | 220v | 2.800v/p | 2.580m3/h | 294Pa

Model: SHT-30 (Quạt Xách Tay)

1.600.000đ

1,700,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - SOFFNET | 520w | 220v | 2.800v/p | 3.900m3/h | 370Pa

Model: SHT-35 (Quạt Xách Tay)

2.660.000đ

2,760,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - SOFFNET | 750w | 220v | 2.800v/p | 4.920m3/h | 598Pa

Model: SHT-40 (Quạt Xách Tay)

3.300.000đ

3,400,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - SOFFNET | 1.100w | 220v | 2.800v/p | 5.760m3/h |700Pa

Model: SHT-50 (Quạt Xách Tay)

3.940.000đ

4,040,000đ

Thông số: Cấp Gió Xách Tay - SOFFNET | 1.500w | 220v | 2.800v/p | 7.500m3/h | 972Pa

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook