Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Quạt Cấp Gió Đường Ống - Không Chân

Model: DFG3G-4 (Quạt Cấp Gió)

1.950.000đ

2,050,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 130w | 220v | 1.600m3/h | 65Pa

Model: DFG3,5G-4 (Quạt Cấp Gió)

2.160.000đ

2,260,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 370w | 220v | 3.700m3/h | 130Pa

Model: DFG4G-4 (Quạt Cấp Gió)

2.380.000đ

2,480,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 550w | 220v | 5.300m3/h | 166Pa

Model: DFG5G-4 (Quạt Cấp Gió)

3.260.000đ

3,360,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 750w | 220v | 9.300m3/h | 196Pa

Model: SFG5G-4 (Quạt Cấp Gió)

3.260.000đ

3,360,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 750w | 380v | 9.300m3/h | 196Pa

Model: SFG6G-4 (Quạt Cấp Gió)

6.520.000đ

6,720,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 2.200w | 380v | 18.700m3/h | 294Pa

Model: SFG7G-4 (Quạt Cấp Gió)

9.910.000đ

10,110,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 3.000w | 380v | 24.500m3/h | 315Pa

Model: SFG8G-4 (Quạt Cấp Gió)

11.150.000đ

11,350,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 4.000w | 380v | 30.000m3/h | 345Pa

Model: SFG4G-2 (Quạt Cấp Gió)

4.730.000đ

4,930,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 1.100w | 380v | 6.640m3/h | 307Pa

Model: SFG5G-2 (Quạt Cấp Gió)

5.450.000đ

5,650,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 1.500w | 380v | 14.000m3/h | 350Pa

Model: SFG6G-2 (Quạt Cấp Gió)

9.100.000đ

9,300,000đ

Thông số: Quạt Cấp Gió Đường Ống - Deton | 3.000w | 380v | 20.000m3/h | 400Pa

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook