Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

Linh Kiện Quạt Công Nghiệp

Model: Tuốc Năng (Linh Kiện)

190.000đ

205,000đ

Thông số: TUỐC NĂNG

Model: TAY TREO (Linh Kiện)

110.000đ

125,000đ

Thông số: TAY TREO QUẠT CÔNG NGHIỆP

Model: ỐNG & ĐẾ (Linh Kiện)

440.000đ

480,000đ

Thông số: ỐNG ĐẾ QUẠT CÔNG NGHIỆP

Model: ĐĨA XOAY (Linh Kiện)

80.000đ

90,000đ

Thông số: ĐĨA XOAY QUẠT CÔNG NGHIỆP - DETON

Model: LỒNG - 500 (Linh Kiện)

380.000đ

410,000đ

Thông số: LỒNG QUẠT CÔNG NGHIỆP 500

Model: LỒNG - 600 (Linh Kiện)

400.000đ

440,000đ

Thông số: LỒNG QUẠT CÔNG NGHIỆP 600

Model: LỒNG - 650 (Linh Kiện)

440.000đ

480,000đ

Thông số: LỒNG QUẠT CÔNG NGHIỆP 650

Model: LỒNG - 750 (Linh Kiện)

470.000đ

500,000đ

Thông số: LỒNG QUẠT CÔNG NGHIỆP 750

Model: CÁNH - 500 (Linh Kiện)

200.000đ

230,000đ

Thông số: CÁNH QUẠT CÔNG NGHIỆP 500

Model: CÁNH - 600 (Linh Kiện)

210.000đ

250,000đ

Thông số: CÁNH QUẠT CÔNG NGHIỆP 600

Model: CÁNH - 650 (Linh Kiện)

230.000đ

270,000đ

Thông số: CÁNH QUẠT CÔNG NGHIỆP 650

Model: CÁNH - 750 (Linh Kiện)

240.000đ

280,000đ

Thông số: CÁNH QUẠT CÔNG NGHIỆP 750

Model: Motor-500 (Linh Kiện)

1.080.000đ

1,180,000đ

Thông số: Motor Quạt Công Nghiệp 750 | 125w | 220v | 1.400v/p

Model: Motor-600 (Linh Kiện)

1.100.000đ

1,200,000đ

Thông số: Motor Quạt Công Nghiệp 750 | 150w | 220v | 1.400v/p

Model: Motor-650 (Linh Kiện)

1.120.000đ

1,220,000đ

Thông số: Motor Quạt Công Nghiệp 750 | 170w | 220v | 1.400v/p

Model: Motor-750 (Linh Kiện)

1.150.000đ

1,250,000đ

Thông số: Motor Quạt Công Nghiệp 750 | 220w | 220v | 1.400v/p

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook