Quạt Công Nghiệp | Quạt công nghiệp deton | Quạt công nghiệp TPHCM | Quạt công nghiệp giá rẻ | Free ship HCM | BH 12T

khung tấm cooling pad

Model: Khung 0.6m - Composite

1.200.000đ

1,350,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 0.6 - Composite | 600 x 150 x 1.800

Model: Khung 1.2m - Composite

1.500.000đ

1,700,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 1.2m - Composite | 1.200 x 150 x 1.800

Model: Khung 1.8m - Composite

1.900.000đ

2,200,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 1.8m - Composite | 1.800 x 150 x 1.800

Model: Khung 2.4m - Composite

2.350.000đ

2,650,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 2.4m - Composite | 2.400 x 150 x 1.800

Model: Khung 3m - Composite

2.750.000đ

3,050,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 3m - Composite | 3.000 x 150 x 1.800

Model: Khung 3.6m - Composite

3.150.000đ

3,450,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 3.6m - Composite | 3.600 x 150 x 1.800

Model: Khung 4.2m - Composite

3.550.000đ

3,850,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 4.2m - Composite | 4.200 x 150 x 1.800

Model: Khung 4.8m - Composite

3.950.000đ

4,250,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 4.8m - Composite | 4.800 x 150 x 1.800

Model: Khung 5.4m - Composite

4.650.000đ

5,050,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 5.4m - Composite | 5.400 x 150 x 1.800

Model: Khung 6m - Composite

5.300.000đ

5,800,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 6m - Composite | 6.000 x 150 x 1.800

Model: Khung 0.6m - Inox

2.500.000đ

2,700,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 0.6m - Inox | 600 x 150 x 1.800

Model: Khung 1.2m - Inox

3.100.000đ

3,400,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 1.2m - Inox | 1.200 x 150 x 1.800

Model: Khung 1.8m - Inox

4.050.000đ

4,350,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 1.8m - Inox | 1.800 x 150 x 1.800

Model: Khung 2.4m - Inox

4.900.000đ

5,200,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 2.4m - Inox | 2.400 x 150 x 1.800

Model: Khung 3m - Inox

5.750.000đ

6,050,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 3m - Inox | 3.000 x 150 x 1.800

Model: Khung 3.6m - Inox

6.600.000đ

6,900,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 3.6m - Inox | 3.600 x 150 x 1.800

Model: Khung 4.2m - Inox

7.500.000đ

7,800,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 4.2m - Inox | 4.200 x 150 x 1.800

Model: Khung 4.8m - Inox

8.300.000đ

8,800,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 4.8m - Inox | 4.800 x 150 x 1.800

Model: Khung 5.4m - Inox

9.800.000đ

10,200,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 5.4m - Inox | 5.400 x 150 x 1.800

Model: Khung 6m - Inox

11.100.000đ

11,500,000đ

Thông số: Khung CoolingPad 6m - Inox | 6.000 x 150 x 1.800

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook