Hoàn Trả Sản Phẩm

Để bắt đầu quy trình hoàn trả sản phẩm, vui lòng gọi ngay s0908.026.235 để yêu cầu hỗ trợ:

VUI LÒNG ĐỌC THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY CẨN THẬN:

1. Phải có đầy đủ chứng từ đi kèm với tất cả các lô hàng trả lại.

2. Không có lô hàng nào được chấp nhận trả lại mà không có sự sắp xếp trước của chúng tôi và phải trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng.

3. Tất cả các lô hàng trả lại phải được trả trước. Phí vận chuyển không được hoàn trả bởi quatcongnghiep24h.com, trừ khi đã xác định rằng lỗi do quatcongnghiep24h.com gây ra, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ hoàn trả cho khách hàng bấy kỳ chi phí vận chuyển hợp lý nào(có bằng chứng về chi phí vận chuyển). Chúng tôi không chấp nhận trả lại lô hàng theo hình thức C.O.D

4. Trả lại các sản phẩm không mong muốn hoặc không chính xác phải ở trong tình trạng chưa sử dụng (Không có dấu hiệu thay đổi hay sử dụng) và vẫn còn trong bao bì gốc của chúng.

5. Yêu cầu về sự khác biệt trong lô hàng phải được thực hiện trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng.

6. Hoàn trả sản phẩm không được coi là một vấn đề bảo hành, hoặc là một lỗi của quatcongnghiep24h.com. Khách hàng phải chịu phí hoàn kho 25%

GHI CHÚ: Thiết bị tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của bạn và thiết bị chống cháy nổ không thể được hoàn trả trừ khi lỗi do nhà sản xuất.

CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI GÌ?: GỌI 0908.026.235

Các bài viết khác

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook