Bảo Mật Thông Tin

Quatcongnghiep24h.com thu thập thông tin từ mỗi khách hàng của chúng tôi để có thể nhận dạng khách hàng nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn nhưng chỉ với sự cho phép, hiểu biết và tuân thủ của bạn. Bạn(khách hàng) sẽ luôn duy trì quyền kiểm soát thông tin mà chúng tôi thu thập và ghi lại. Nếu bạn muốn thông tin này chỉ được sử dụng tại thời điểm mua hàng và không nhằm mục đích liên hệ thêm, bạn có thể nêu rõ và chúng tôi sẽ tuân thủ. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi không bán cũng như chia sẻ danh sách khách hàng của mình cho bất kỳ ai. Thông tin khách hàng chỉ được tiết lộ cho các bên thứ ba cho mục đích vận chuyển hoặc ứng dụng tín dụng (Nếu bạn đăng ký tín dụng).

Bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi Quatcongnghiep24h.com được lưu trữ trong một hệ thống tệp an toàn mà bất kỳ người trái phép nào cũng không thể truy cập được. Trang web Quatcongnghiep24h.com được liên kết với các trang web khác có thực tiễn bảo mật không bị kiểm soát cũng như quản lý bởi chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách và chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số 0908.026.235 hoặc gửi email câu hỏi của bạn đến quatcongnghiep24h.cskh@gmail.com

Các bài viết khác

sản phẩm đã xem

back-to-top.png
Zalo
favebook